Chính sách bảo mật Giao Hàng Siêu Việt

I. Giới thiệu chính sách bảo mật Giao Hàng Siêu Việt

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Giao Hàng Siêu Việt (sau đây gọi tắt là GHSV). GHSV cung cấp nền tảng giao / nhận hàng cho các đối tác sử dụng dịch vụ của GHSV, các đối tác ở đây được xác định là những cá nhân / tổ chức đủ tiêu chuẩn để hoạt động trên nền tảng của GHSV cũng như đồng ý với các điều khoản, chính sách sử dụng của GHSV, trong đó bao gồm chính sách bảo mật của GHSV (được mô tả từ mục II).

II. Thu thập dữ liệu trong chính sách bảo mật Giao Hàng Siêu Việt

1. Khi nào Giao Hàng Siêu Việt thu thập dữ liệu của bạn?

 • Khi bạn tạo tài khoản.
 • Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi.
 • Khi bạn gửi dữ liệu cho chúng tôi với bất kỳ lý do gì.
 • Những biểu mẫu bạn gửi lên.

2. Giao Hàng Siêu Việt sẽ thu thập những dữ liệu gì?

 • Thông tin cá nhân của bạn (sđt, địa chỉ, email,..).
 • Tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Dữ liệu tổng hợp trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

3. Giao Hàng Siêu Việt sử dụng dữ liệu như thế nào?

 • Để xem xét và xử lý các vấn đề trong quá trình bạn sử dụng.
 • Để đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Để liên hệ với bạn trong một vài tình huống.
 • Để lập số liệu thống kê, báo cáo.
 • Để ngăn chặn, điều tra các hoạt động của tài khoản nếu có nghi ngờ tài khoản không chấp hành các điều khoản đã được chấp thuận của GHSV.
 • Để lưu trữ, lập máy chủ sao lưu.
 • Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi sẽ thông báo với bạn.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật, lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn, bằng các bản khảo sát và cập nhật thường xuyên.

III. Cookies

Hiện tại, chúng tôi không chia sẻ cookies của bạn cho bất cứ bên thứ 3 nào.

IV. Bên thứ 3 đối với chính sách bảo mật Giao Hàng Siêu Việt

Hiện tại chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với Google Analytics để đưa ra các báo cáo và số liệu thống kê truy cập, và có thể bao gồm các dịch vụ khác của chúng tôi nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của Giao Hàng Siêu Việt, ngoài ra bạn cũng có quyền cho phép chia sẻ một số thông tin nhất định khi cung cấp Access Token của bạn (cho các phần mềm quản lý bán hàng hoặc dịch vụ khác).

V. Xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi để ngừng hợp tác, dữ liệu sau đó của bạn vẫn được lưu trữ trong 30 ngày trước khi xóa hoàn toàn, trong thời gian này, nếu bạn truy cập lại tài khoản và thu hồi quyết định xóa, dữ liệu của bạn sẽ nguyên vẹn.

VI. Khác

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ trực tiếp với Giao Hàng Siêu Việt:

Facebook: https://www.facebook.com/ghsv.vn/

Hotline: 1900 633 584 

Email: [email protected]

Website: www.Giaohangsieuviet.com

img

Đã sẵn sàng gửi hàng?

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi giá tốt nhất từ GHSV, bạn nhé.

Đăng ký
img

How we can help you?

Ronquil coho salmon red snapper duckbill lungfish southern angelfish

Contact us