Hotline: 1900 633 584 Email: contact@ghsv.vn
MXH

Pricing Plans

Pricing

The right price for you

Pacific hake false trevally queen Black prickleback humuhumunukunukuapua’a mosshead warbonnet sweeper! Owens pupfish large-eye

Regular pack
150 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate shopping
100 freight shipments
Premium pack
255 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate shopping
100 freight shipments
Pricing

The right price for you, whoever you are

Starter pack
100 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate shopping
100 freight shipments
Regular pack
150 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate shopping
100 freight shipments
Premium pack
255 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate shopping
100 freight shipments
Pricing

The right price for you, whoever you are

One Pack
95 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Starter Pack
100 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Regular Pack
150 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Premium Pack
255 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Pricing

The right price for you, whoever you are

One Pack
Custom business rules, 1 warehouse
95 USD
Starter Pack
Custom business rules, 1 warehouse, Real-time rate
100 USD
Starter Pack
Custom business rules, 1 warehouse, Real-time rate
100 USD
img

Đã sẵn sàng gửi hàng?

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi giá tốt nhất từ GHSV, bạn nhé.

Đăng ký