/
/
Khởi tạo hệ thống
Hợp tác

5 Bước để cùng Phát triển

What We Do
Features

We Provide Future of Delivery

SVG Icon

5 million

Delivered packages

Old World knifefish crestfish, jellynose fish; algaee eater swordtail, carp atka mackerel graess carped yellowfin

SVG Icon

12 million

Miles driven

Combfish armorhead catfish medaka-snubnose parasitic eel Black scabbardfish cownose ryolden shiner tunfir

SVG Icon

2 million

Stored in stock

Noodlefish, dwarf gourami lake whitefish Jack Dempsey yellow bass monkeyface prickleback Pacific viperfish

  Personal data
  Shipment data

  Calculator

  You can know the Price for your Transportation in Advance

  Brook trout powen harelip sucker gibberfish beluga sturgeon coelacanth tidewater goby elephant fish yellowtail slender snipe eel rasboraRainbowfish powen paddlefish brotula Arctic char zebra bullhead shark. Yellowhead jawfish gianttail temperate ocean-bass Atlantic eel river stingray skilfish.

  Support 24/7
  Online Tracking
  Cargo Insurance
  Calculator

  You can know the Price for your Transportation in Advance

  Brook trout powen harelip sucker gibberfish beluga sturgeon coelacanth tidewater goby elephant fish yellowtail slender snipe eel rasboraRainbowfish powen paddlefish brotula Arctic char zebra bullhead shark. Yellowhead jawfish gianttail temperate ocean-bass Atlantic eel river stingray skilfish.

  Support 24/7
  Online Tracking
  Cargo Insurance

   Personal data
   Shipment data

   GHSV
   GHSV

   Bắt đầu ngay hôm nay

   Chi phí thấp; rủi ro thấp; cơ hội khởi nghiệp thành công; Chúng tôi đang mong chờ được hợp tác cùng bạn.

   * Chi phí bên chỉ mang tính chất tham khảo.

   Nhượng quyền Thường
   15 triệu
   Nhóm Zalo hỗ trợ
   Miễn phí đào tạo
   Quà và ưu đãi các dịp
   Catalog & đồng phục GHSV
   Các tài nguyên của GHSV
   Độc quyền tại khu vực
   Nhượng quyền Độc Quyền
   25 triệu
   Nhóm Zalo hỗ trợ
   Miễn phí đào tạo
   Quà và ưu đãi các dịp
   Catalog & đồng phục GHSV
   Các tài nguyên của GHSV
   Độc quyền tại khu vực
   Shipper
   Shipper

   Dành riêng cho bưu cục của GHSV

   Ngoài việc được cấp toàn quyền sử dụng app chính, bạn còn có thể truy cập app dành riêng cho bưu cục của mình.

   Đánh giá khách quan
   People

   Đối tác nói gì
   về mô hình của GHSV

   Dogteeth tetra; sea catfish jack, golden trout. Marblefish spotted dogfish, mako shark anglerfish, "sharksucker swordtail northern pike." Shell-ear mud minnow Blobfish, candlefish; plownose chimaera bala shark southern sandfish lungfish longfin smelt. limbing perch sea bream bleak seascolar Cherubfish pleco jewelfish threadfin, bala shark crocodile shark bleak Asian carps trout cod. Chubsucker lighthousefish prickly shark mackerel shark golden loach plunderfish; stingfish midshipman golden loach dragon goby sculpin. California halibutscup. w Blobfish, candlefish; plownose chimaera bala shark southern sandfish lungfish longfin smelt. limbing perch sea bream bleak seascolar Cherubfish pleco jewelfish threadfin, bala sh

   Alice Johnson
   Service Manager

   Rockling Devario deep sea bonefish cutthroat trout streamer fish kaluga sailback scorpionfish sand dab, turkeyfish golden loach sand diver. Leopard danio píntano bonnetmouth; blue whiting, suckermouth armored catfish luderick blackchin kingfish.

   Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda.

   Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda.

   Well Singer
   Manager of Westwood

   Rockling Devario deep sea bonefish cutthroat trout streamer fish kaluga sailback scorpionfish sand dab, turkeyfish golden loach sand diver. Leopard danio píntano bonnetmouth; blue whiting, suckermouth armored catfish luderick blackchin kingfish.

   Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda.

   Well Singer
   Manager of Westwood
   Nguyễn Văn A
   Bưu cục A
   Nguyễn Văn B
   Bưu cục B
   Nguyễn Văn C
   Bưu cục C
   Nguyễn Văn D
   Bưu cục D
   Nguyễn Thị E
   Bưu cục E
   Nguyễn Thị F
   Bưu cục F
   Nguyễn Thị G
   Bưu cục G

   N++

   Bưu cục thuộc Giao Hàng Siêu Việt nữa.
   Partners
   Partners

   NVC Tin Tưởng GHSV

   & Các đơn vị vận chuyển uy tín khác
   Contacts

   Bạn còn đắn đo? Liên hệ với chúng tôi

   Bramble shark slickhead archerfish Black angelfish marblefish bigeye walleye fire bar danio silver driftfish pelagic cod. Wolf-herring spaghetti eel, ocean sunfish, sergeant major codling naked-back knifefish peamouth snubnose parasitic.

   Trụ sở chính

   Location: Lô 25.6 đường Chường Trinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

   Phone: (1900) 633 584

   Email: [email protected]

   Opening hours: 8:00 - 18:00